khuyen-mai-1

Chương Trình Bảo Trì, Bảo Dưỡng Miễn Phí Kho Lạnh 2021

Từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/4/2021 Nguyên Bảo triển khai chương trình bảo trì bảo dưỡng kho lạnh miễn phí tại nhà dành cho Quý khách hàng mới sử dụng kho lạnh của Nguyên Bảo. Trung tâm thi công và bảo trì Nguyên Bảo được tín nhiệm và thực hiện chương trình bảo dưỡng này. Áp dụng …

Chương Trình Bảo Trì, Bảo Dưỡng Miễn Phí Kho Lạnh 2021 Read More »